Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Ik heb een plan

Een plan is een kans om de omgeving te versterken. De grondhouding van de gemeente is dan ook “Ja, mits”. Hoe dat in zijn werk gaat kan je zien aan de hand van het stappenplan. Het stappenplan helpt om je plan voor te bereiden; want een goed plan is goed voorbereid!                   


Stap 1. Ik heb een plan. Heb ik de Omgevingsvisie daarbij nodig?

Heb je een plan dat een beperkte invloed heeft op de omgeving dan kan het zijn dat jouw plan vergunningsvrij is (zie www.omgevingsloket.nl). Als je plan niet vergunningsvrij is, check dan of het past in het bestemmingsplan* (www.ruimtelijkeplannen.nl). Past jouw plan niet in het bestemmingsplan*? Dan is de omgevingsvisie voor jou belangrijk. De gemeente helpt je graag hierbij.

* bij invoering van de Omgevingswet veranderen bestemmingsplannen in een (tijdelijk) omgevingsplan

Stap terug Stap vooruit

Stap 2. Welke waarden gelden er in de buurt van mijn plan?

We vinden het belangrijk dat plannen passen bij de waarden van een gebied. De waarden geven veel mogelijkheden om je plan beter te maken. 

Klik op de waardenkaart. Je kunt dan het gebied opzoeken waarbinnen jouw plan valt. Heb je nog geen locatie? Dan kan de waardenkaart je helpen om een geschikte plek te vinden. Betrek de waarden van het gebied bij de uitwerking van je plan.

Stap terug Stap vooruit

Stap 3. Draagt je plan bij aan wat wij willen?

In de omgevingsvisie staan een aantal speerpunten. Dat zijn belangrijke doelen van de gemeente. Het zijn punten die voor iedereen van belang zijn om ook in de toekomst fijn en veilig te kunnen blijven wonen, leven en ondernemen in onze gemeente. 

Kijk of je in je plan aan kan sluiten bij een of meerdere speerpunten. Dat maakt je plan steviger en meer toekomstgericht.

Stap terug Stap vooruit

4. Het is een regel dat je met je buren over je plan praat.

Praat met je buren, de mensen in de straat, kern of anderen over je plan. Je plan kan ook voor hen iets betekenen. Vertel ze wat je wilt en waarom. Vraag wat ze ervan vinden. Kijk of het mogelijk is om hun wensen en belangen mee te nemen bij de uitwerking van je plan. Je kan andere partijen bij je plan betrekken zodat je plan voor hen ook een positief effect heeft. Een plan met meerdere doelen kan vaak rekenen op meer steun. Bovendien kan het zelfs zo zijn dat je de kosten kan delen. Hoe je het gesprek met belanghebbenden goed doet leest u hier.

Stap terug Stap vooruit

5. Maak met ons een afspraak om je plan te bespreken.

Heb je de vorige stappen doorlopen? Dan kijken wij samen met jou of het plan wenselijk is voor de omgeving. Indien het plan wenselijk is, dan gaan we met elkaar na wat of het plan ook realiseerbaar is en wat nog nodig is om jouw plan uit te voeren. Dit doen we zo nodig ook in samenspraak met andere (keten)partners.

In Nederland gelden wetten en regels, waar we niet omheen kunnen. Deze gaan bijvoorbeeld over natuur, milieu en gezondheid. We gaan kijken of dergelijke wetten in jouw geval gelden en hoe je daarop in kan spelen. De gemeente adviseert je graag over de wet- en regelgeving en het verdere proces. Wij ondersteunen en faciliteren, maar verwachten wel dat u als initiatiefnemer zelf ook zorg draagt voor de voorbereiding en/of uitvoering van uw plan, waaronder ook het voeren van een dialoog met uw omgeving.

Heeft u een goed idee maar weet u niet goed hoe u daarmee verder kunt komen? Neem contact op met de ambassadeurs van uw kern. Ze luisteren graag naar u!

Als u een initiatief wil indienen, kunt u gebruik maken van het loket R&MI. Dit staat voor loket ruimtelijke en maatschappelijke initiatieven. Het indienen van een initiatief bij dit loket is bedoeld om de wenselijkheid en haalbaarheid van uw initiatief te toetsen.

Stap terug

Ik heb een plan

Een plan is een kans om de omgeving te versterken. De grondhouding van de gemeente is dan ook “Ja, mits”. Hoe dat in zijn werk gaat kan je zien aan de hand van het stappenplan. Het stappenplan helpt om je plan voor te bereiden; want een goed plan is goed voorbereid!                   


Stap 1. Ik heb een plan. Heb ik de Omgevingsvisie daarbij nodig?

Heb je een plan dat een beperkte invloed heeft op de omgeving dan kan het zijn dat jouw plan vergunningsvrij is (zie www.omgevingsloket.nl). Als je plan niet vergunningsvrij is, check dan of het past in het bestemmingsplan* (www.ruimtelijkeplannen.nl). Past jouw plan niet in het bestemmingsplan*? Dan is de omgevingsvisie voor jou belangrijk. De gemeente helpt je graag hierbij.

* bij invoering van de Omgevingswet veranderen bestemmingsplannen in een (tijdelijk) omgevingsplan

Stap 2. Welke waarden gelden er in de buurt van mijn plan?

We vinden het belangrijk dat plannen passen bij de waarden van een gebied. De waarden geven veel mogelijkheden om je plan beter te maken. 

Klik op de waardenkaart. Je kunt dan het gebied opzoeken waarbinnen jouw plan valt. Heb je nog geen locatie? Dan kan de waardenkaart je helpen om een geschikte plek te vinden. Betrek de waarden van het gebied bij de uitwerking van je plan.

Stap 3. Draagt je plan bij aan wat wij willen?

In de omgevingsvisie staan een aantal speerpunten. Dat zijn belangrijke doelen van de gemeente. Het zijn punten die voor iedereen van belang zijn om ook in de toekomst fijn en veilig te kunnen blijven wonen, leven en ondernemen in onze gemeente. 

Kijk of je in je plan aan kan sluiten bij een of meerdere speerpunten. Dat maakt je plan steviger en meer toekomstgericht.

4. Het is een regel dat je met je buren over je plan praat.

Praat met je buren, de mensen in de straat, kern of anderen over je plan. Je plan kan ook voor hen iets betekenen. Vertel ze wat je wilt en waarom. Vraag wat ze ervan vinden. Kijk of het mogelijk is om hun wensen en belangen mee te nemen bij de uitwerking van je plan. Je kan andere partijen bij je plan betrekken zodat je plan voor hen ook een positief effect heeft. Een plan met meerdere doelen kan vaak rekenen op meer steun. Bovendien kan het zelfs zo zijn dat je de kosten kan delen. Hoe je het gesprek met belanghebbenden goed doet leest u hier.

5. Maak met ons een afspraak om je plan te bespreken.

Heb je de vorige stappen doorlopen? Dan kijken wij samen met jou of het plan wenselijk is voor de omgeving. Indien het plan wenselijk is, dan gaan we met elkaar na wat of het plan ook realiseerbaar is en wat nog nodig is om jouw plan uit te voeren. Dit doen we zo nodig ook in samenspraak met andere (keten)partners.

In Nederland gelden wetten en regels, waar we niet omheen kunnen. Deze gaan bijvoorbeeld over natuur, milieu en gezondheid. We gaan kijken of dergelijke wetten in jouw geval gelden en hoe je daarop in kan spelen. De gemeente adviseert je graag over de wet- en regelgeving en het verdere proces. Wij ondersteunen en faciliteren, maar verwachten wel dat u als initiatiefnemer zelf ook zorg draagt voor de voorbereiding en/of uitvoering van uw plan, waaronder ook het voeren van een dialoog met uw omgeving.

Heeft u een goed idee maar weet u niet goed hoe u daarmee verder kunt komen? Neem contact op met de ambassadeurs van uw kern. Ze luisteren graag naar u!

Als u een initiatief wil indienen, kunt u gebruik maken van het loket R&MI. Dit staat voor loket ruimtelijke en maatschappelijke initiatieven. Het indienen van een initiatief bij dit loket is bedoeld om de wenselijkheid en haalbaarheid van uw initiatief te toetsen.

Stap terug