Ik heb een initiatief

Een initiatief is een kans om de omgeving te versterken. De grondhouding van de gemeente is dan ook “Ja, mits”. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u zien aan de hand van het stappenplan. Het stappenplan helpt om uw initiatief voor te bereiden; want een goed initiatief is goed voorbereid!                   


Stap 1. Ik heb een initiatief. Heb ik de Omgevingsvisie daarbij nodig?

Heeft u een initiatief dat een beperkte invloed heeft op de omgeving dan kan het zijn dat uw initiatief vergunningsvrij is (zie www.omgevingsloket.nl). Als uw initiatief niet vergunningsvrij is, check dan of het past in het bestemmingsplan* (www.ruimtelijkeplannen.nl). Past uw initiatief niet in het bestemmingsplan*? Dan is de omgevingsvisie voor u belangrijk. De gemeente helpt u graag hierbij.

* bij invoering van de Omgevingswet veranderen bestemmingsplannen in een (tijdelijk) omgevingsplan

Stap terug Stap vooruit

Stap 2. Welke waarden gelden er in de buurt van mijn initiatief?

We vinden het belangrijk dat initiatieven passen bij de waarden van een gebied of zelfs waarden versterken. De waarden geven veel mogelijkheden om uw initiatief beter te maken.

Klik op de waardenkaart. U kunt dan het gebied opzoeken waarbinnen uw initiatief valt. Heeft u nog geen locatie? Dan kan de waardenkaart u helpen om een geschikte plek te vinden. Betrek de waarden van het gebied bij de uitwerking van uw initiatief.

Stap terug Stap vooruit

Stap 3. Draagt uw initiatief bij aan wat wij willen?

In de omgevingsvisie staan een aantal opgaven/speerpunten. Dat zijn belangrijke doelen van de gemeente. Het zijn punten die voor iedereen van belang zijn om ook in de toekomst fijn en veilig te kunnen blijven wonen, leven en ondernemen in onze gemeente. 

Kijk of u in uw initiatief aan kan sluiten bij een of meerdere opgaven/speerpunten. Dat maakt uw initiatief steviger en meer toekomstgericht.

Stap terug Stap vooruit

4. Praat met uw omgeving over uw initiatief

Praat met uw buren, de mensen in de straat, kern of anderen over uw initiatief. Uw initiatief kan ook voor hen iets betekenen. Vertel ze wat u wilt en waarom. Vraag wat ze ervan vinden. Kijk of het mogelijk is om hun wensen en belangen mee te nemen bij de uitwerking van uw initiatief. 

U kunt andere partijen bij uw initiatief betrekken zodat je initiatief voor hen ook een positief effect heeft. Een initiatief met meerdere doelen kan vaak rekenen op meer steun. Bovendien kan het zelfs zo zijn dat u de kosten kunt delen. Hoe je het gesprek met belanghebbenden goed doet leest u hier.

Stap terug Stap vooruit

5. Maak met ons een afspraak om uw initiatief te bespreken.

Heeft u de vorige stappen doorlopen? Dan kunt u uw initiatief indienen via het loket R&MI. Dit staat voor loket Ruimtelijke en Maatschappelijke Initiatieven. Let op dat u voldoet aan de gevraagde indieningsvereiste.

Heeft u een goed idee maar weet u niet goed hoe u daarmee verder kunt komen? Neem contact op met de ambassadeurs van uw kern. Ze luisteren graag naar u!

Stap terug Stap vooruit

6. Samenwerking met gemeente en (keten)partners in het voorproces initiatieven

Nadat het initiatief via het loket R&MI is ingediend, zal de gemeente laten weten of het initiatief rechtstreeks via het bestemmingsplan* mogelijk is of niet. Zo ja, dan kan er een aanvraag voor vergunning worden ingediend. Zo niet, dan zal de gemeente nagaan of het initiatief, ondanks de strijdigheid met het bestemmingsplan*, wel wenselijk is voor de omgeving (op basis van de visie).

Indien het initiatief wenselijk is, dan gaan we met elkaar na of het initiatief ook realiseerbaar (haalbaar) is en wat nog nodig is om uw initiatief uit te voeren. Dit doen we in samenwerking met u als initiatiefnemer en ook met de betrokken (keten)partners (aan de zogenoemde omgevingstafel). Aan de hand van een gezamenlijk advies zal worden nagegaan of en hoe het initiatief eventueel nog moet worden bijgesteld/aangescherpt en/of er nog nader onderzoek/advies nodig is. Het is mogelijk dat een initiatief wel wenselijk is, maar uiteindelijk niet haalbaar blijkt te zijn. Blijkt het initiatief wel haalbaar te zijn, dan kan vervolgens een aanvraag voor vergunning worden ingediend.

In Nederland gelden wetten en regels, waar we niet omheen kunnen. Deze gaan bijvoorbeeld over natuur, milieu en gezondheid. We gaan kijken of dergelijke wetten in uw geval gelden en hoe u daarop in kunt spelen. De gemeente en (keten)partners adviseren u graag over de wet- en regelgeving en het verdere proces. Wij ondersteunen en faciliteren, maar verwachten wel dat u als initiatiefnemer zelf ook zorg draagt voor de voorbereiding en uitvoering van uw initiatief, waaronder ook het voeren van een dialoog met uw omgeving.

* bij invoering van de Omgevingswet veranderen bestemmingsplannen in een (tijdelijk) omgevingsplan

Stap terug

Ik heb een initiatief

Een initiatief is een kans om de omgeving te versterken. De grondhouding van de gemeente is dan ook “Ja, mits”. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u zien aan de hand van het stappenplan. Het stappenplan helpt om uw initiatief voor te bereiden; want een goed initiatief is goed voorbereid!                   


Stap 1. Ik heb een initiatief. Heb ik de Omgevingsvisie daarbij nodig?

Heeft u een initiatief dat een beperkte invloed heeft op de omgeving dan kan het zijn dat uw initiatief vergunningsvrij is (zie www.omgevingsloket.nl). Als uw initiatief niet vergunningsvrij is, check dan of het past in het bestemmingsplan* (www.ruimtelijkeplannen.nl). Past uw initiatief niet in het bestemmingsplan*? Dan is de omgevingsvisie voor u belangrijk. De gemeente helpt u graag hierbij.

* bij invoering van de Omgevingswet veranderen bestemmingsplannen in een (tijdelijk) omgevingsplan

Stap 2. Welke waarden gelden er in de buurt van mijn initiatief?

We vinden het belangrijk dat initiatieven passen bij de waarden van een gebied of zelfs waarden versterken. De waarden geven veel mogelijkheden om uw initiatief beter te maken.

Klik op de waardenkaart. U kunt dan het gebied opzoeken waarbinnen uw initiatief valt. Heeft u nog geen locatie? Dan kan de waardenkaart u helpen om een geschikte plek te vinden. Betrek de waarden van het gebied bij de uitwerking van uw initiatief.

Stap 3. Draagt uw initiatief bij aan wat wij willen?

In de omgevingsvisie staan een aantal opgaven/speerpunten. Dat zijn belangrijke doelen van de gemeente. Het zijn punten die voor iedereen van belang zijn om ook in de toekomst fijn en veilig te kunnen blijven wonen, leven en ondernemen in onze gemeente. 

Kijk of u in uw initiatief aan kan sluiten bij een of meerdere opgaven/speerpunten. Dat maakt uw initiatief steviger en meer toekomstgericht.

4. Praat met uw omgeving over uw initiatief

Praat met uw buren, de mensen in de straat, kern of anderen over uw initiatief. Uw initiatief kan ook voor hen iets betekenen. Vertel ze wat u wilt en waarom. Vraag wat ze ervan vinden. Kijk of het mogelijk is om hun wensen en belangen mee te nemen bij de uitwerking van uw initiatief. 

U kunt andere partijen bij uw initiatief betrekken zodat je initiatief voor hen ook een positief effect heeft. Een initiatief met meerdere doelen kan vaak rekenen op meer steun. Bovendien kan het zelfs zo zijn dat u de kosten kunt delen. Hoe je het gesprek met belanghebbenden goed doet leest u hier.

5. Maak met ons een afspraak om uw initiatief te bespreken.

Heeft u de vorige stappen doorlopen? Dan kunt u uw initiatief indienen via het
loket R&MI. Dit staat voor loket Ruimtelijke en Maatschappelijke Initiatieven. Let op dat u voldoet aan de gevraagde indieningsvereiste.

Heeft u een goed idee maar weet u niet goed hoe u daarmee verder kunt komen? Neem contact op met de ambassadeurs van uw kern. Ze luisteren graag naar u!

Stap vooruit Stap terug

6. Samenwerking met gemeente en (keten)partners in het voorproces initiatieven

Nadat het initiatief via het loket R&MI is ingediend, zal de gemeente laten weten of het initiatief rechtstreeks via het bestemmingsplan* mogelijk is of niet. Zo ja, dan kan er een aanvraag voor vergunning worden ingediend. Zo niet, dan zal de gemeente nagaan of het initiatief, ondanks de strijdigheid met het bestemmingsplan*, wel wenselijk is voor de omgeving (op basis van de visie).

Indien het initiatief wenselijk is, dan gaan we met elkaar na of het initiatief ook realiseerbaar (haalbaar) is en wat nog nodig is om uw initiatief uit te voeren. Dit doen we in samenwerking met u als initiatiefnemer en ook met de betrokken (keten)partners (aan de zogenoemde omgevingstafel). Aan de hand van een gezamenlijk advies zal worden nagegaan of en hoe het initiatief eventueel nog moet worden bijgesteld/aangescherpt en/of er nog nader onderzoek/advies nodig is. Het is mogelijk dat een initiatief wel wenselijk is, maar uiteindelijk niet haalbaar blijkt te zijn. Blijkt het initiatief wel haalbaar te zijn, dan kan vervolgens een aanvraag voor vergunning worden ingediend.

In Nederland gelden wetten en regels, waar we niet omheen kunnen. Deze gaan bijvoorbeeld over natuur, milieu en gezondheid. We gaan kijken of dergelijke wetten in uw geval gelden en hoe u daarop in kunt spelen. De gemeente en (keten)partners adviseren u graag over de wet- en regelgeving en het verdere proces. Wij ondersteunen en faciliteren, maar verwachten wel dat u als initiatiefnemer zelf ook zorg draagt voor de voorbereiding en uitvoering van uw initiatief, waaronder ook het voeren van een dialoog met uw omgeving.

* bij invoering van de Omgevingswet veranderen bestemmingsplannen in een (tijdelijk) omgevingsplan

Stap terug