Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Omgevingsvisie (hartelijk) Halderberge 

Met deze omgevingsvisie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Over het algemeen gaat er veel goed in de gemeente en daar zijn we trots op! Het college van B&W en de gemeenteraad nodigt daarom iedereen hartelijk uit om bij te dragen aan een blijvende positieve ontwikkeling van onze gemeente. De omgevingsvisie helpt ons om samen te blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente en vooruit te kijken naar ontwikkelingen waar we mee te maken (gaan) krijgen.

Wat we ‘goed’ en ‘aantrekkelijk’ vinden, hebben we beschreven in waarden en opgaven. We nodigen u dus uit om mee te denken over de waarden en opgaven van Halderberge. Hoe u dat kunt doen, leest u onder het kopje Waar willen we aan werken. Heeft u al een plan? Dan leest u onder het kopje Ik heb een plan welke stappen nodig zijn om hiermee verder te komen.

 

Hoe werkt de omgevingsvisie?

Met de omgevingsvisie willen we bereiken dat Halderberge aantrekkelijk blijft én nog aantrekkelijker wordt. We noemen dat “het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving”. Dat kan door de waarden te versterken én door bij te dragen aan de opgaven.

Waarden

Bij de waarden gaat het om de vraag wat kenmerkend is voor Halderberge en Halderberge uniek maakt. Het DNA van Halderberge! Deze zijn per dorp of gedeelte van het buitengebied beschreven. 

Opgaven

De opgaven zijn de speerpunten van beleid waar we aan willen werken. Er zijn opgaven die voor de hele gemeente gelden. Ook is er per kern of deelgebied een aanvulling gemaakt.

We nodigen iedereen uit om met goede plannen te komen om de leefomgeving mooier en beter te maken. Het is wensenelijk als deze plannen binnen de omgevingsvisie passen; dat wil zeggen dat ze passen binnen de waarden en opgaven die in dit document zijn benoemd. Zo versterken we met elkaar de waarden en dragen we bij aan de opgaven.

Deze omgevingsvisie kan dus gebruikt worden als een soort toetsingskader waarin je kunt zien aan wat voor zaken we denken  op welke vlakken we inwoners, ondernemers en organisaties in Halderberge willen uitnodigen om samen met ons te werken aan de toekomst.

Deze website is ontwikkeld door BügelHajema Adviseurs.
Fotografie: Gemeente Halderberge, Peek Creative Studios, Peter Braakman Photography, deelnemers fotowedstrijd gemeente Halderberge

Met de omgevingsvisie willen we bereiken dat Halderberge aantrekkelijk blijft én nog aantrekkelijker wordt. We noemen dat “het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving”. Dat kan door de waarden te versterken én door bij te dragen aan de opgaven.

Bij de waarden gaat het om de vraag wat kenmerkend is voor Halderberge en Halderberge uniek maakt. Het DNA van Halderberge! Deze zijn per dorp of gedeelte van het buitengebied beschreven. 

Deze website is ontwikkeld door BügelHajema Adviseurs.
Fotografie: Gemeente Halderberge, Peek Creative Studios, Peter Braakman Photography, deelnemers fotowedstrijd gemeente Halderberge

Met deze omgevingsvisie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Over het algemeen gaat er veel goed in de gemeente en daar zijn we trots op! Het college van B&W en de gemeenteraad nodigt daarom iedereen hartelijk uit om bij te dragen aan een blijvende positieve ontwikkeling van onze gemeente. De omgevingsvisie helpt ons om samen te blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente en vooruit te kijken naar ontwikkelingen waar we mee te maken (gaan) krijgen.

Wat we ‘goed’ en ‘aantrekkelijk’ vinden, hebben we beschreven in waarden en opgaven. We nodigen u dus uit om mee te denken over de waarden en opgaven van Halderberge. Hoe u dat kunt doen, leest u onder het kopje 'Waar willen we aan werken' . Heeft u al een plan? Dan leest u onder het kopje  Ik heb een plan' welke stappen nodig zijn om hiermee verder te komen.

 

Omgevingsvisie (hartelijk) Halderberge 

Hoe werkt de omgevingsvisie?

Waarden

Opgaven

De opgaven zijn de speerpunten van beleid waar we aan willen werken. Er zijn opgaven die voor de hele gemeente gelden. Ook is er per kern of deelgebied een aanvulling gemaakt.

We nodigen iedereen uit om met goede plannen te komen om de leefomgeving mooier en beter te maken. Het is wenselijk als deze plannen binnen de omgevingsvisie passen; dat wil zeggen dat ze passen binnen de waarden en opgaven die in dit document zijn benoemd. Zo versterken we met elkaar de waarden en dragen we bij aan de opgaven.

Deze omgevingsvisie kan dus gebruikt worden als een soort toetsingskader waarin je kunt zien aan wat voor zaken we denken en op welke vlakken we inwoners, ondernemers en organisaties in Halderberge willen uitnodigen om samen met ons te werken aan de toekomst.

Klik hier voor de uitvoering en actualisatie van de Omgevingsvisie.

Uitvoering en actualisatie