Het open polderlandschap bestaat uit de zeekleipolders en de lager gelegen gebiedsdelen in het zandgebied. • deels omringd door water: Markvlietkanaal, Dintel, de Mark en Kibbelvaart;
 • agrarisch gebied, akker- en graslandgebieden;
 • open, lager gelegen, klei (en veen op klei) gebied;
 • verspreid liggende agrarische bebouwing met beplanting;
 • dijken en wielen (oude dijkdoorbraken);
 • aanwezigheid van turfvaarten;
 • aanwezigheid van natuurgebieden, zoals Gastels Laag en gebieden langs de Rossendaalse Vliet;


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het agrarische karakter;
 • de openheid van het landschap;
 • de aanwezigheid van grotere waterwegen;
 • de verbetering van de recreatieve functie door routes en toevoegen van agrotoerisme;
 • de aanwezige cultuurhistorische- en natuurwaarden.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • aanleg van fiets- of wandelroutes;
 • PM

Open polderlandschap

Waarden, de trots van ons polderlandschap

Het besloten landschap onderscheid zich door de aanwezigheid van bos en andere opgaande begroeiing.
 • besloten bosgebieden;
 • diversiteit; Pagnevaartbos: parkachtig, trimbos: bosgebied gericht op trimmers, bosgebied nabij het vliegveld: meer natuurlijk, Hoevense Beemden/Poldersdijk;
 • natuurwaarden;
 • aanwezigheid van verschillende recreatieve mogelijkheden;
 • waterwingebied;
 • (Grootschalige) verblijfsrecreatie;


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • de aanwezige natuurwaarden;
 • de recreatieve mogelijkheden (ook voor de eigen bewoners).


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • ontwikkeling natuurwaarden en natuurgebieden met elkaar verbinden;
 • behoud en ontwikkeling recreatieve mogelijkheden;
 • PM


Besloten landschap

Waarden, de trots van onze besloten gebieden in het buitengebied

Op de zandgronden rond de dorpskernen is sprake van een half-open landschap dat voornamelijk is ontstaan in vroegere tijden. Houtwallen, bomenrijen, geriefhoutbosjes en verspreide bebouwing hebben het landschap een kleinschalig en half-open karakter gegeven. In het open gebied concentreerde de bebouwing zich oorspronkelijk op en langs de dijken en hoger gelegen gebiedsdelen. Het is daardoor een gebied met veel cultuurhistorische  waarden.
 • landelijk;
 • gemengd agrarisch gebruik;
 • recreatie, natuur, landbouw, wonen en water;
 • rond de kernen: kleine bebouwingsclusters of verdichte lintbebouwing;
 • (borgingsvrije zone van het) waterwingebied;
 • kleinschalig, hoger gelegen, zandig gebied;
 • oude groenelementen als houtwallen, laanbeplanting en geriefbosjes;
 • onregelmatige verkaveling;
 • natuurgebied Heinsberg;
 • Boomkwekerijen;
 • beken/beekdalen.

 

Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het gemengde agrarische karakter;
 • het kleinschalige landschap;
 • behoud van groene landschapselementen.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • PM


Kleinschalig landschap 

Waarden, de trots van ons kleinschalige landschap in het buitengebied

Het open polderlandschap bestaat uit de zeekleipolders en de lager gelegen gebiedsdelen in het zandgebied. • deels omringd door water: Markvlietkanaal, Dintel, de Mark en Kibbelvaart;
 • agrarisch gebied, akker- en graslandgebieden;
 • open, lager gelegen, klei (en veen op klei) gebied;
 • verspreid liggende agrarische bebouwing met beplanting;
 • dijken en wielen (oude dijkdoorbraken);
 • aanwezigheid van turfvaarten;
 • aanwezigheid van natuurgebieden, zoals Gastels Laag en gebieden langs de Rossendaalse Vliet;


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het agrarische karakter;
 • de openheid van het landschap;
 • de aanwezigheid van grotere waterwegen;
 • de verbetering van de recreatieve functie door routes en toevoegen van agrotoerisme;
 • de aanwezige cultuurhistorische- en natuurwaarden.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • aanleg van fiets- of wandelroutes;
 • PM

Open polderlandschap

Het besloten landschap onderscheid zich door de aanwezigheid van bos en andere opgaande begroeiing.
 • besloten bosgebieden;
 • diversiteit; Pagnevaartbos: parkachtig, trimbos: bosgebied gericht op trimmers, bosgebied nabij het vliegveld: meer natuurlijk, Hoevense Beemden/Poldersdijk;
 • natuurwaarden;
 • aanwezigheid van verschillende recreatieve mogelijkheden;
 • waterwingebied;
 • (Grootschalige) verblijfsrecreatie;


Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • de aanwezige natuurwaarden;
 • de recreatieve mogelijkheden (ook voor de eigen bewoners).


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • ontwikkeling natuurwaarden en natuurgebieden met elkaar verbinden;
 • behoud en ontwikkeling recreatieve mogelijkheden;
 • PM


Besloten landschap

Op de zandgronden rond de dorpskernen is sprake van een half-open landschap dat voornamelijk is ontstaan in vroegere tijden. Houtwallen, bomenrijen, geriefhoutbosjes en verspreide bebouwing hebben het landschap een kleinschalig en half-open karakter gegeven. In het open gebied concentreerde de bebouwing zich oorspronkelijk op en langs de dijken en hoger gelegen gebiedsdelen. Het is daardoor een gebied met veel cultuurhistorische  waarden.
 • landelijk;
 • gemengd agrarisch gebruik;
 • recreatie, natuur, landbouw, wonen en water;
 • rond de kernen: kleine bebouwingsclusters of verdichte lintbebouwing;
 • (borgingsvrije zone van het) waterwingebied;
 • kleinschalig, hoger gelegen, zandig gebied;
 • oude groenelementen als houtwallen, laanbeplanting en geriefbosjes;
 • onregelmatige verkaveling;
 • natuurgebied Heinsberg;
 • Boomkwekerijen;
 • beken/beekdalen.

 

Je kunt bijdragen aan de waarden door in te spelen op:

 • het gemengde agrarische karakter;
 • het kleinschalige landschap;
 • behoud van groene landschapselementen.


Voorbeelden van wat we hier graag zien:

 • PM


Kleinschalig landschap